Služby

Jsme projektovým atelierem zabývajícím se návrhy dopravních staveb, související infrastruktury a inženýrskou činností. Projekty dokážeme řešit od samotného koncepčního návrhu až do podrobnosti pro provádění stavby.

Smyslem naší práce je navrhovat kvalitní prostředí kolem nás a těšit se z úspěšně realizovaných projektů.

Projekty silnic, cest a stezek

 • • studie a projekty silnic II. a III. třídy
 • • křižovatky a napojení silnic II. a III. třídy
 • • studie a projekty lesních a polních cest
 • • studie a projekty cyklostezek a stezek pro pěší
 • • související inženýrská činnost

Projekty městských komunikací

 • • dopravní řešení místních komunikací a křižovatek
 • • pěší zóny, parkoviště a doprava v klidu
 • • projekty veřejných prostranství včetně sadových úprav
 • • posudky rozhledových poměrů a průjezdních křivek
 • • pasportizace komunikací a dopravního značení

Projekty investiční výstavby

 • • vedení projektů investiční výstavby a příprava pozemků
 • • dokumentace pro všechny projektové stupně + ostatní
 • • profesní části (voda, plyn, elektro)
 • • inženýrská činnost a jednání s orgány státní správy
 • • technické dozory staveb

3D modelování a bim

 • • zpracování 3D modelu vrstev vozovky
 • • optimalizace kubatur při umisťování dopravních a pozemních staveb
 • • tvorba 3D modelů pro spolupráci v BIM procesu
 • • tvorba podkladů pro analýzu možných kolizí

Galerie referencí

Projekt revitalizace sídliště v ul. Vítězná ve…

SLANÝ, ULICE VÍTĚZNÁ - PARKOVACÍ MÍSTA A OPRAVA KOMUNIKACE

Pro město Slaný byl zpracován projekt pro provedení stavby parkovacích stání a opravy vozovky pro revitalizaci uličního prostoru v ulici Vítězná. Díky této revitalizaci došlo ke zkvalitnění dopravní obslužnosti místní mateřské školky a funkčnímu uspořádání místní komunikace v sídlišti.

projekt financovaný z dotace SFDI

Tuchlovice - Slovanka, chodník podél II/606

Pro obec Tuchlovice byl zpracován projekt chodníku podél silnice II/606 spojující západní část obce Tuchlovice s místní částí Slovanka. Projekt byl úspěšně financován z prostředků SFDI.

projekt rekonstrukce místní komunikace

Tuřany, rekonstrukce místní komunikace K Panelce

Zpracování projektu a inženýrské činnosti pro povolení stavby pro rekonstrukci místní komunikace v obci Tuřany u Slaného.

projektová dokumentace pro provedení stavby,…

Lázně Toušeň, cyklostezka v ulici Nábřežní

Pro obec Lázně Toušeň byl zpracován projekt pro provedení stavby, včetně úprav rozpočtu a konzultací pro získání financování z IROP. Předmětem projektu je úsek cyklostezky v ulici Nábřežní, která je součástí Labské stezky.

rekonstrukce areálu mateřské školky vč. hřiště

Slaný, areál MŠ Hlaváčkovo náměstí

Pro město Slaný a mateřskou školku „U Labutí“ jsme připravili projekt rekonstrukce zpevněných ploch v areálu. Kromě příjezdové komunikace a chodníků bylo součástí akce i umístění dětského hřiště.

projekt stezky pro cyklisty a chodce

cyklostezka Slaný - Blahotice

Řešením bylo umístění stezky se společným provozem pro cyklisty a chodce ve východní části města Slaný na původní účelové komunikaci. Stezka je součástí páteřní regionální cyklotrasy č. 202 spojující města Louny – Slaný – Kralupy n. Vltavou.

Kontakty

Ing.Petr Fojt - pfprojekt.cz

+420 725 930 993

Ing.Petr Fojt - pfprojekt.cz

info@pfprojekt.cz

Ing.Petr Fojt - pfprojekt.cz

Po - Pá: 9:00 - 15:00

Ing.Petr Fojt - pfprojekt.cz

PFProjekt s.r.o.
Soukenická 64/22
274 01 Slaný
IČ: 07071353

Ing. Petr Fojt

jednatel, projektant
+420 603 891 857
petr.fojt@pfprojekt.cz

Michaela Chrapová

inženýrská činnost
+420 725 930 993
michaela.chrapova@pfprojekt.cz

Ing. JAKUB KAREŠ

projektant
+420 721 062 372
jakub.kares@pfprojekt.cz

Tichomír Rédli

dozory staveb
+420 720 695 075
tichomir.redli@pfprojekt.cz

PFProjekt s.r.o.
Soukenická 64/22
274 01 Slaný